Udmurt Taal Vertaling

Als je hebt gehoord over de Udmurt-taal en er meer over wilt weten of vertaaldiensten van en naar het Udmurt wilt, dan is DutchTrans waarschijnlijk het enige bureau dat het kan vertalen.

Udmurt language

Waar wordt de Udmurt-taal gebruikt?

De meeste inheemse Oedmoerten spreken de taal niet; zij spreken andere talen zoals Russisch. Sommige Udmurt’s beheersen de taal niet goed. Udmurt is nauw verwant aan de Komi-Permyalskiy en Komi taal. De grammaticale en fonetische structuur van Komi en Oedmurt zijn vrijwel gelijk. Udmurt wordt gebruikt als onderwijstaal op basisscholen. Er zijn ook radio’s, tv-stations en kranten die de taal gebruiken. Aan het begin van de 20e eeuw was de Udmurt bijna uitgestorven. Toch hielpen gezamenlijke inspanningen bij de dienst om ervoor te zorgen dat de taal bewaard bleef. Dit leidde ertoe dat de taal in 1994 werd erkend als officiële taal in de Republiek Oedmoert. Maar door het voortdurende verzet tegen de sponsoring van de taal door de staat, is het toepassingsgebied van de taal kleiner geworden. Het Oedmurt heeft wat woordenschat geleend van andere talen zoals Russisch en Tataars.

Udmurt wordt geschreven in het cyrillische alfabet. Vanaf de vijftiende eeuw kwamen woorden uit de Oedmoert sporadisch voor in Russische teksten, vooral in jaarboeken. De eerste tekst die in het Oedmoert werd geschreven, een gedicht waarin de tsarina werd geprezen, verscheen in 1767 en in 1775 werd in Kazan een zorgvuldig gedrukte Oedmoertse grammatica in het Russisch gepubliceerd. Vanaf dat moment tot 1917 groeide de Udmurt en het aantal gedrukte Udmurteksten bereikte meer dan 200. Na 1917, vooral in de jaren 1920, won deze inspanning aan kracht en werd de basis gelegd voor het opbouwen van de Oedmoertse geletterdheid.

DutchTrans is een vertaalbureau dat elke taal aankan. We kunnen op elk moment een Udmurt vertaling leveren, net zo gemakkelijk als het vertalen van en naar meer dan 120 talen.

Vertaling van en naar Udmurt

Het Udmurt-volk

The Udmurt People

De Oedmoert is een etnische groep die oorspronkelijk in de Oedmoertrepubliek in Rusland woont. De republiek werd in 1934 gesticht uit het voormalige autonome gebied Votyak (1920-1934). Udmurt betekent “weide man”.

De Udmurt-taal

The Udmurt Language

De Oedmoerttaal is lid van de Permische tak van de Oeralitische taalfamilie en wordt gesproken in de Russische republiek Oedmoertië. Het heeft ongeveer 550.000 sprekers en is nauw verwant aan Komi en Komi-Permyak.

Vertaling Udmurt

Udmurt Translation

Als u Udmurt vertaaldiensten nodig heeft, kan DutchTrans u op elk moment helpen met vertalingen van en naar Udmurt, net zo gemakkelijk als we dat met elke andere taal kunnen. We werken de klok rond om aan elke behoefte te voldoen!

OFFERTE VOOR VERTALING NODIG? GEBRUIK ONZE 5-MINUTEN OFFERTE TOOL

Standaardisatie van Udmurt-taal

De eerste Oedmoertse grammatica werd geschreven in 1775. Het bevatte een orthografiesysteem in het cyrillische schrift, dat de basis werd van latere orthografieën voor de taal 1). In de jaren 1920 ontstond er een debat over orthografie tussen Udmurt schrijvers en taalkundigen. Alle deelnemers waren het eens over het gebruik van het cyrillisch voor de taal, maar sommigen wilden een nieuwe orthografie ontwikkelen die aangepast was aan de fonologie van de Oedmoert, terwijl anderen dezelfde orthografische principes wilden gebruiken als in het Russisch. Dit laatste werd bevolen, wat betekent dat de orthografie van het Oedmoert sterk lijkt op de Russische orthografie, met extra diakritische tekens op sommige letters om fonemen te schrijven die niet aanwezig zijn in het Russisch.

De Republiek Oedmoertië heeft Oedmoertisch als officiële taal naast het Russisch aangenomen door de wet van 1993 op de staatstalen van de Republiek Oedmoertië en andere talen van de volkeren van de Republiek Oedmoertië 19) uit te voeren. Hoewel dit tijd lijkt om het Oedmurt te promoten, wordt gesteld dat deze co-officiële status het gebruik van het Oedmurt niet bevordert door de feitelijke dominantie van het Russisch. Dit is duidelijk te zien in het Oedmoertse concept van het staatsbeleid inzake nationaliteiten, waarin Russisch wordt gedefinieerd als “de gemeenschappelijke staatstaal en de taal voor communicatie tussen nationaliteiten”, terwijl het Oedmoerts wordt gedefinieerd als “een van de staatstalen van de Republiek Oedmoert”, wat duidelijk impliceert dat het Russisch de facto een superieure status heeft. Het doel van het eerder genoemde concept verheldert ons in dat opzicht een beetje meer, aangezien de implementatie “de ontwikkeling van tweetaligheid van de staat en sociale meertaligheid moet vergemakkelijken door de integrerende rol van de Russische taal”.

Udmurt Standardization

Dat betekent niet dat er helemaal geen plaats is voor de Oedmurtse taal in de Oedmurtse onderwijswetgeving. De Conception on the National Education Policy of the Udmurt Republic stelt dat het onderwijs in Oedmoertië rekening moet houden met de etnolinguïstische en etnoculturele behoeften van de volkeren van de republiek, benadrukt de noodzaak van tweetaligheid Russisch-Oedmoertisch en erkent de vitale rol van het onderwijs om de minderheidstalen in de republiek (waaronder Oedmoertisch) levend te houden. Bovendien wordt de mogelijkheid geboden om onderwijsinstellingen te vinden met eender welke onderwijstaal 21). Al deze verwijzingen, hoewel ze andere talen dan het Russisch een positie geven in Oedmoertië, zijn zachte verwijzingen. De Republiek Oedmoertië heeft geen harde verplichting ingevoerd om Oedmoert te onderwijzen of te leren.

Udmurt Dialects

Udmurt-taal alfabet en dialecten

Udmurtvariëteiten kunnen worden gegroepeerd in drie brede dialectgroepen:

  • Noord-Oedmoert, gesproken langs de Cheptsa-rivier
  • Zuidelijke Udmurt
  • Besermisch, gesproken door de geturkiseerde Besermyanen

Er is een continuüm van standaarddialecten tussen Noordelijke en Zuidelijke Udmurt, en literaire Udmurt bevat kenmerken uit beide gebieden. Besermyan is scherper gedefinieerd.

De verschillen tussen de dialecten zijn hoe dan ook niet significant en betreffen voornamelijk verschillen in woordenschat, die voornamelijk toe te schrijven zijn aan de sterkere invloed van het Tataars in het zuidelijke uiteinde van het Oedmoertsprekende gebied. Er bestaan ook nog enkele verschillen in morfologie en fonologie, bijv.

  • Zuid-Oedmoert heeft een accusatief – ыз, in tegenstelling tot noordelijk – ты.
  • De zuidwestelijke Udmurt onderscheidt een achtklinkerfoneem.
  • Besermyan heeft in plaats van standaard Udmurt (waardoor slechts zes klinkerfonemen worden geïdentificeerd), en in plaats van standaard Udmurt.

Cyrillisch alfabet

А/а, Б/б, В/в, Г/г, Д/д, Е/е, Ё/ё, Ж/ж, Ӝ/ӝ, З/з, Ӟ/ӟ, И/и, Ӥ/ӥ, Й/й, К/к, Л/л, М/м, Н/н, О/о, Ӧ/ӧ, П/п, Р/р, С/с, Т/т, У/у, Ф/ф, Х/х, Ц/ц, Ч/ч, Ӵ/ӵ, Ш/ш, Щ/щ, Ъ/ъ, Ы/ы, Ь/ь, Э/э, Ю/ю, Я/я

Sommige tekens (Ӝ/ӝ, Ӟ/ӟ, Ӥ/ӥ, Ӵ/ӵ) zijn uniek voor het alfabet van de Oedmurttaal.

Als u een vertaling van uw documenten in de Udmurt nodig heeft, neem dan contact op met DutchTrans. We leveren zeer nauwkeurige vertaaldiensten voor bedrijven en particulieren en we werken met klanten van over de hele wereld. Bezoek ons vertaalbureau in Londen of neem online contact op en geniet van eersteklas diensten tegen lage tarieven.

NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP MET UW VRAGEN
buy clomid online
where can i buy clomid online
Request quote
[brb_collection id="37019"]