portuguese vs spanish

Wat is het verschil tussen Portugees en Spaans?

Wat is het verschil tussen Portugees en Spaans?

(Last Updated On: juni 9, 2023)

Uitspraken

Portugees is een Romaanse taal, terwijl Spaans een Europese taal is. Portugees- en Spaanstaligen zullen daarom bepaalde variaties in hun uitspraak hebben. Wat de uitspraak van het Portugees betreft, spreken moedertaalsprekers woorden uit met een onbeklemtoonde klinkerklank en laten ze in een formele situatie meestal bepaalde lidwoorden weg. Ze zullen ook een hulpwerkwoord vervangen door een wederkerend voornaamwoord en vaak nasale klanken gebruiken in plaats van mondelinge klinkers. Europees Portugees heeft over het algemeen meer onronde klinkers dan zijn tegenhanger.

Spaanstaligen spreken woorden uit met een ronde klinkerklank en gebruiken altijd een bepaald lidwoord in formele situaties. Ze gebruiken het hulpwerkwoord, niet het wederkerend voornaamwoord, en ze gebruiken meestal mondelinge klinkers in plaats van nasale klanken. Bovendien worden Spaanse werkwoorden op een andere manier vervoegd dan Portugese werkwoorden. Over het algemeen kunnen moedertaalsprekers van het Portugees en het Spaans elkaar vaak verstaan dankzij de overeenkomsten tussen de twee talen, maar de verschillen in uitspraak blijven bestaan. Of het nu gaat om een kleine verandering in een klinkerklank of een subtiele wijziging in de vervoeging van werkwoorden, specifieke verschillen onderscheiden Portugees en Spaans van elkaar.

can portguese understand spanish

Grammatica

Op het gebied van grammatica hebben het Portugees en het Spaans veel overeenkomsten, maar er zijn enkele cruciale verschillen. In termen van werkwoordvervoeging, bijvoorbeeld, worden Portugese werkwoorden meestal vervoegd op basis van persoon en getal. Spaanse werkwoorden worden daarentegen vervoegd in drie groepen (eerste, tweede en derde persoon). Bovendien verschillen de tijden en stemmingen die in het Portugees worden gebruikt enigszins van die in het Spaans. In het Portugees wordt de enkelvoudige verleden tijd anders vervoegd dan de voltooid verleden tijd, terwijl ze in het Spaans allebei met dezelfde vorm worden uitgedrukt.
Een ander belangrijk verschil tussen de twee talen is dat het Portugees twee verschillende vormen van het voornaamwoord “u” heeft – tu en você – afhankelijk van het niveau van formaliteit. In het Spaans wordt het informele “u” (tú) echter alleen in het enkelvoud gebruikt, terwijl het formelere “u” (usted) zowel in het enkelvoud als in het meervoud wordt gebruikt.
Ten slotte is Portugees een officiële taal in negen landen, terwijl Spaans een officiële taal is in 20 landen. Dit betekent dat Portugees een kleinere groep moedertaalsprekers heeft dan Spaans.

Lees meer over waarom Portugees klinkt als Slavisch.

does portuguese speak spanish

Woordenschat

Een van de belangrijkste verschillen tussen het Portugees en het Spaans is hun woordenschat. Het Portugees heeft woorden overgenomen uit andere talen, zoals Frans en Duits, terwijl het Spaans meer woorden heeft overgenomen uit het Arabisch en de inheemse talen van Amerika. Het Portugees kent een veel grotere verscheidenheid aan dialecten dan het Spaans, waarbij het Braziliaans Portugees een heel andere woordenschat en accent heeft dan het Europees Portugees. Sommige woorden die in de ene taal worden gebruikt, ontbreken in de andere taal, waardoor mensen elkaar moeilijk kunnen begrijpen zonder beide talen te kennen. Het Portugees gebruikt bijvoorbeeld niet het werkwoord “tener” (hebben), maar in plaats daarvan het werkwoord “ter”.

Bovendien worden sommige woorden in beide talen anders gespeld, zoals het Spaanse woord “gato” (kat) dat in het Portugees als “gato” wordt gespeld. Ondanks deze verschillen delen de twee talen veel cognaten of woorden met dezelfde spelling en betekenis, zoals “sí” in het Spaans en “sim” in het Portugees. Als je beide talen kent, kun je deze overeenkomsten beter herkennen.

Spelling

De spelling van Portugees en Spaans verschilt behoorlijk, hoewel ze enkele overeenkomsten hebben. Portugees volgt over het algemeen een fonetisch spellingsysteem, wat betekent dat woorden worden gespeld zoals ze klinken. Dit maakt het makkelijker om nieuwe woorden te leren en uit te spreken. Spaans heeft echter een aantal stille letters en extra letters die de uitspraak van een woord kunnen veranderen, waardoor het moeilijker is om het te leren en uit te spreken. Een ander verschil tussen de twee talen is dat het Portugees vaak enkele letters gebruikt om klanken weer te geven, zoals “s” voor een zachtere klank.

In het Spaans worden daarentegen vaak lettercombinaties gebruikt zoals “ll” of “ch”. Bovendien wordt in het Spaans de letter “y” vaker gebruikt dan in het Portugees. Ten slotte hebben Portugees en Spaans hun eigen set accenttekens, die aangeven hoe bepaalde woorden worden uitgesproken. In het Portugees worden accenttekens gebruikt op klinkers om beklemtoonde lettergrepen aan te duiden, terwijl ze in het Spaans worden gebruikt op klinkers en medeklinkers om verschillende uitspraken aan te geven.

Voornaamwoorden

Als je Portugees en Spaans met elkaar vergelijkt, zijn de voornaamwoorden behoorlijk verschillend. In het Portugees zijn de voornaamwoorden van het onderwerp (bijv. ik, jij, hij/zij/het) geslachtsspecifiek, wat betekent dat er verschillende versies van hetzelfde voornaamwoord zijn, afhankelijk van of het onderwerp mannelijk of vrouwelijk is. In het Portugees is het onderwerpswoord voor ‘hij’ bijvoorbeeld ‘ele’ en het onderwerpswoord voor ‘zij’ is ‘ela’. Bovendien vereisen objectieve voornaamwoorden (bijv. ik, jij, hem/haar/het) in het Portugees een speciale behandeling als het werkwoord ervoor komt, waardoor ze na het werkwoord geplaatst moeten worden. Dit is anders dan in het Spaans, waar object voornaamwoorden voor het werkwoord gaan, ongeacht waar ze in een zin staan.

Bovendien is er bij het gebruik van lijdend voorwerp in het Portugees een verschil tussen “o/a” en “lo/la”. Het eerste verwijst naar een levend object, terwijl het tweede verwijst naar een levenloos object. In het Spaans zijn deze twee voornaamwoorden hetzelfde.

how similar are spanish and portuguese

Voorzetsels

Voorzetsels zijn woorden die de relaties tussen andere woorden in een zin aangeven. Ze worden vaak gebruikt om tijd, plaats of richting te beschrijven. Hoewel Portugees en Spaans voorzetsels gebruiken, zijn er kleine verschillen in het gebruik. In het Spaans moet altijd een voorzetsel worden gebruikt om te verwijzen naar plaats en richting. Als je bijvoorbeeld zegt “Ik ga naar de winkel”, moet het voorzetsel “naar” worden gebruikt. In het Portugees zijn voorzetsels echter niet nodig als het gaat om plaats of richting. Bijvoorbeeld, “Eu vou à loja” (Ik ga naar de winkel) wordt vertaald als “Eu vou loja”. In het Spaans drukt het voorzetsel “de” herkomst en bezit uit. Bijvoorbeeld, de zin “el libro de mi hermano” (het boek van mijn broer) zou het gebruik van “de” vereisen. In het Portugees drukt het voorzetsel “do” echter bezit uit. Bijvoorbeeld, “o livro do meu irmão” (het boek van mijn broer) zou het gebruik van “do” vereisen.

Over het algemeen gebruiken Portugezen en Spanjaarden voorzetsels, maar met kleine verschillen in het gebruik. Het is essentieel om je bewust te zijn van deze verschillen als je een van beide talen leert.

portugal spanish

Medeklinker

Wat medeklinkers betreft, hebben het Portugees en het Spaans veel overeenkomsten; veel van dezelfde letters worden in beide talen gebruikt, met slechts een paar uitzonderingen. Over het algemeen worden de medeklinkers in beide talen op dezelfde manier uitgesproken. Het belangrijkste verschil is dat het Portugees een foneem heeft, vertegenwoordigd door de letter “r”, dat niet voorkomt in het Spaans. De Portugese “r” wordt meestal verder in de keel uitgesproken dan zijn Spaanse tegenhanger.

Daarnaast heeft het Portugees verschillende medeklinkerparen, zoals “lh” en “nh”, die niet voorkomen in het Spaans. De paren worden vaak als één klank uitgesproken, maar in sommige gevallen kunnen de twee medeklinkers apart worden uitgesproken. Ten slotte zijn er enkele gevallen waarin dezelfde letter een verschillende uitspraak heeft in het Portugees en het Spaans. De letter “b” wordt bijvoorbeeld in beide talen anders uitgesproken; in het Spaans wordt hij altijd als “b” uitgesproken, terwijl hij in het Portugees ook als “v” kan worden uitgesproken. Op dezelfde manier kan de letter “c” worden uitgesproken als een “s” of een “k”, afhankelijk van de taal.

Artikelen

Het gebruik van lidwoorden is een van de meest onderscheidende kenmerken tussen Portugees en Spaans. In het Portugees heeft elk zelfstandig naamwoord een bepaald lidwoord (het equivalent van “the” in het Engels) en een onbepaald lidwoord (het equivalent van “a/an” in het Engels). Het bepaalde lidwoord verandert op basis van het geslacht en het nummer van het zelfstandig naamwoord waar het aan vastzit, dus er zijn zes verschillende vormen:
Mannelijk enkelvoud – o
Mannelijk meervoud – os
Vrouwelijk enkelvoud – a
Vrouwelijk meervoud – als
Onzijdig enkelvoud – o (of soms lo)
Onzijdig meervoud – los
In het Spaans hebben alleen mannelijke enkelvoudige zelfstandige naamwoorden een bepaald lidwoord (el). Alle andere zelfstandige naamwoorden, ongeacht geslacht of aantal, hebben geen bepaald lidwoord. In het Portugees zeggen we bijvoorbeeld “o livro” (het boek) en in het Spaans is het gewoon “Libro”.
Het onbepaalde lidwoord gedraagt zich ook anders in elke taal. In het Portugees verandert de vorm van het onbepaalde lidwoord afhankelijk van de laatste letter van het woord. Als de laatste letter van het woord een klinker is, dan is het onbepaalde lidwoord “um”. Het onbepaalde lidwoord is “um” als het een medeklinker is. In het Spaans is het onbepaalde lidwoord echter altijd “un”.
In het Portugees zouden we bijvoorbeeld “Um livro” (een boek) zeggen en in het Spaans “Un libro”.

Cultuur

Wat Portugees en Spaans betreft, hebben de twee culturen veel overeenkomsten. Beide landen hebben een lange en gecompliceerde geschiedenis, waarin kolonisatie en immigratie hun sporen hebben nagelaten in de samenlevingen. Veel aspecten van de cultuur, zoals eten, muziek en literatuur, worden gedeeld tussen de twee culturen. Er zijn echter enkele belangrijke verschillen tussen de culturen van Portugal en Spanje. Portugal heeft unieke culturele tradities waardoor het zich onderscheidt van zijn Iberische buren. Deze omvatten verschillende kunstvormen, van traditionele fadomuziek tot hedendaagse films. Portugal heeft ook een rijke literaire traditie met beroemde schrijvers als Fernando Pessoa en José Saramago. Spanje staat bekend om zijn levendige cultuur, met flamencomuziek en -dans, tapas en stierengevechten als enkele van de meest herkenbare kenmerken. De Spaanse literatuur wordt ook geprezen, met schrijvers als Miguel de Cervantes en Federico García Lorca die alom geprezen worden voor hun werk.
Concluderend kunnen we stellen dat de Portugese en Spaanse culturen veel overeenkomsten hebben, maar ook unieke elementen die hen van elkaar onderscheiden. Door deze culturen en hun verschillen te begrijpen, kan men de unieke schoonheid van beide landen waarderen.

Accent

Wat accenten betreft, is er een duidelijk verschil tussen Portugees en Spaans. Portugees heeft een meer staccato geluid, kortere lettergrepen en een pittige cadans. Aan de andere kant heeft Spaans de neiging om meer te vloeien, met langere lettergrepen en een melodieuzer geluid. Dit komt door verschillen in de manier waarop bepaalde letters in elke taal worden uitgesproken. De letter “r” wordt in het Portugees bijvoorbeeld gerold, maar in het Spaans niet. Bovendien gebruiken Portugeessprekers een grotere variëteit aan intonaties en tonen dan Spaanstaligen, wat kan bijdragen aan het verschil in accent.

Conclusie

Bij het vergelijken van Portugees en Spaans is het essentieel om te onthouden dat, hoewel er een paar overeenkomsten zijn, het nog steeds twee verschillende talen zijn. Er zijn verschillen in uitspraak, grammatica, woordenschat, spelling, voornaamwoorden, voorzetsels, medeklinkers, lidwoorden en cultuur. De accenten van beide talen verschillen ook aanzienlijk. Hoewel het verleidelijk kan zijn om te denken dat de ene taal ingewikkelder is dan de andere, zijn het allebei complexe talen met een rijke geschiedenis en cultuur. Beide talen leren kan een lonende ervaring zijn. Door de tijd te nemen om de verschillen te begrijpen, zul je beter in staat zijn om de schoonheid van beide talen te waarderen.

FAQ’s

Zijn er verschillen in het gebruik van accenten en speciale tekens in het Portugees en het Spaans?

Ja, Portugees en Spaans gebruiken verschillende accenten en speciale tekens. Het Portugees gebruikt bijvoorbeeld de tilde (~) om nasalisatie aan te geven, terwijl het Spaans dat niet doet. Het Portugees gebruikt accenttekens op klinkers om de klemtoon aan te geven, terwijl het Spaans ze gebruikt om onderscheid te maken tussen gelijksoortige woorden.

Wat zijn enkele culturele verschillen tussen Portugal en Spanje die weerspiegeld worden in hun respectievelijke talen?

Portugal en Spanje hebben verschillende culturele tradities die worden weerspiegeld in hun talen. Portugal heeft een sterke maritieme geschiedenis die wordt weerspiegeld in de zeevarende woordenschat. De Spaanse cultuur is beroemd om zijn flamencomuziek en -dans, die de taal beïnvloeden via uitdrukkingen en uitdrukkingen.

Wat zijn veelvoorkomende misvattingen over Portugees en Spaans?

Een veel voorkomende misvatting is dat Portugees een dialect van Spaans is of dat de twee talen uitwisselbaar zijn. In werkelijkheid zijn het verschillende talen met unieke kenmerken. Daarnaast gaan veel mensen ervan uit dat Spaans makkelijker te leren is dan Portugees, maar dat hoeft niet voor iedereen zo te zijn.

Wat zijn bronnen om Portugees en Spaans te leren?

Er zijn veel middelen beschikbaar om Portugees en Spaans te leren, waaronder studieboeken, online cursussen, taalscholen en onderdompelingsprogramma’s. Tal van taaluitwisselingsprogramma’s en apps voor het leren van talen kunnen leerlingen helpen bij het oefenen van spreek- en luistervaardigheid.

Kunnen Portugeessprekers andere Romaanse talen begrijpen, zoals Italiaans of Frans?

Portugeessprekers begrijpen andere Romaanse talen misschien een beetje vanwege hun gemeenschappelijke Latijnse wortels. Het niveau van wederzijdse verstaanbaarheid varieert echter per taal. Portugees en Italiaans hebben bijvoorbeeld vergelijkbare grammaticaregels en woordenschat, waardoor sprekers van de ene taal de andere makkelijker kunnen begrijpen. De uitspraak en spelling van het Frans verschillen echter behoorlijk van die van het Portugees, waardoor het voor sprekers lastiger is om het te begrijpen.

Vragen? 24/7 contact


buy clomid online
where can i buy clomid online
Request quote
[brb_collection id="37019"]