Översättningsföretag med erfarenhet

DutchTrans grundades sommeren 2001. På den tiden var vi en grupp om två kvalificerade översättare och en litet nätverk av frilansare.

Tack vare den snabba tillväxten av DutchTrans likaväl som den stora efterfrågan, var vi tvungna att ändra på vårt koncept, och i dag arbetar vi enbart med kvalificerade och erfarna in-houseöversättare. Att arbeta med in-houseöversättare har visat oss att vår kvalitet och tillförlitlighet har förbättrats oerhört mycket.

I det förflutna har vi sett hur viktig översättningen av dokument och avtal kan vara för internationella företag. Ett enstaka översättningsfel kan få allvarliga följder för ett företag. Det kan leda till uppsägning av en överenskommelse eller till och med ett helt affärsförhållande till en partner. Det är därför av största vikt att alla översättningar håller extremt hög kvalitet och hanteras på ett professionellt sätt. Detta är något som DutchTrans alltid har kunnat garantera sina beställare.

Vår fördel är att vi har:

 • Strategi
 • Support
 • Service
 • Teknik
 • Sakkunskap
 • Den tillförlitlighet som behövs för att förse ditt företag med lösningar, för ett vitt spektrum av industrier. Vi levererar inte bara jobbet till våra beställare. Vi försöker ta det ett steg längre, genom att använda våra ovan nämnda stykor för att ge våra beställare ett försprång framför sina konkurrenter.

Vi tar hänsyn till de faktorer som är viktigast för dagens företag:

 • Låg kostnad
 • Snabba genomloppstider

DutchTrans siktar också på att utveckla unika partnerskap och genomskinliga kommunikationer med sina klienter. Genom att samarbeta nära med sina klienter och förstå deras affärsmål, kan DutchTrans hjälpa till att öka deras expertis och kunskap inom området i fråga.

När det kommer till kritan, vill vi alltid kunna vara ärliga mot våra klienter: Om vi inte kan tillgodose en klients exakta behov, kommer vi att tala om det för dem. När det gäller professionalism, skulle vi hellre tacka nej till ett jobb än acceptera det och göra ett undermåligt arbete. För oss, kommer kvalitet alltid först.

Våra garanterade nyckelpunkter:

 • Pris
 • Deadline
 • Kvalitet
 • Homogenitet hos översättningarna
 • Professionella in-house översättare
 • Fri utvärdering och kundservice via vår webbsida
 • Fri utvärdering och kundservice via vår webbsida
 • ISO 9001:2000 certifierat företag
Free website and document counter!