Översättningspris

  • vi har inte särskilda priser för brådskande jobb
  • vi har inte särskilda helgpriser
  • våra priser ligger mellan 0.11 till 0,14 euro per ord
  • vi erbjuder rabatt på stora översättningsjobb (mer än 10.000 ord)
  • alla översättningar inkluderar korrekturläsning utförd av en andra infödd översättare
  • stora projekt med korta deadlines är vår specialitet
  • i de flesta fall “kan vi göra det omöjliga”!
  • möjlighet att arbeta på kontrakt till fastställt specialpris för alla språk

Name (required)

Email (required)

Select file

Source Language

Target Language

Comments

Pay Online

You can pay our invoices online amount to pay (in euro):

(Please do not use any comma’s. Ex: 50.00 and not 50,00)

 

Order number:

Payment processed by 2Checkout.com, Inc.2checkout.com is an authorized retailer of dutchtrans.co.uk

Free website and document counter!